ARAC İÇİ KAPLAMA

Avrupa birliği ürün taşıma yönetmeliği doğrultusunda üretilen COVER araç içi döşemeleri, aracınızı anti bakteriyel bir hale getirmekte, tam su izolasyonu sağlamaktadır.
Özellikle ilaç ve pişmiş yemek taşımacılığında kullanılması taşınan ürünün sağlıklı bir ortamda bulunması açısından önemli bir unsurdur.

COVER araç içi kaplamanın yaygın olarak kullanıldığı alanlar.
• İlaç Taşımacılığı (European Line Guide 94/C63/03)
Transport conformity norm H.A.C.C.P. (CE 852/2004)
• Unlu Mamüller Taşımacılığı (CE 852/2004)
• Yemek Taşımacılığı (CE 852/2004)
• Sebze ve Meyve Taşımacılığı
• Dezenfekte edici Sıvı Taşımacılığı
• Hastahane malzemeleri Taşımacılığı
• Canlı Hayvan Taşımacılığı (95/29/CE)
• Süs Bitkileri Taşımacılığı